Benoit De Cleene & Yves De Deken, Geassocieerde notarissen te Antwerpen

 

Benoit De Cleene & Yves De Deken

Geassocieerde notarissen te Antwerpen

In de context van "compromis" vindt u op notaris.be nog volgende 14 artikels.

1 5 misverstanden over het kopen van een woning
Misverstand 1: Een verkoopovereenkomst is een voorlopige overeenkomst, de authentieke akte maakt de verkoop...

2 Waarom moet je na het compromis nog even wachten om de notariële akte te tekenen?
Een woning kopen is voor veel mensen een spannende stap in hun leven. Een stap waarbij ze ook wat geduld...

3 Verkoopovereenkomst
De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het...

4 Compromis
Een compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. Vaak wordt...

5 Onderhandse verkoopovereenkomst
Onderhandse overeenkomst (of “compromis”) komt tot stand als partijen beiden een wilsovereenstemming...

6 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal men vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht...

7 Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend omdat die de indruk wekt dat zowel koper als verkoper...

8 Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
Vooreerst enige verduidelijking omtrent het begrip 'voorlopige verkoopovereenkomst' dat vaak gebruikt...

9 Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat het...

10 Hoe legt u een aankoop vast?
U doet dit met een verkoopovereenkomst, vaak compromis genoemd. De notaris maakt een verkoopovereenkomst...

11 Eerst kopen en dan lenen?
De vraag van de kip of het ei. Probeer vóór u koopt al een akkoord te krijgen bij een kredietinstelling....

12 Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
De notaris maakt na een hele reeks opzoekingen een authentieke akte en geeft de verkoop hierdoor...

13 Wanneer krijgt u de sleutel?
Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoopovereenkomst...

14 Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over...